https://bestpartner.pl

You are here: Home > Technika i technologia > Substancje i ciepło

Substancje i ciepło

Przegląd możliwych przypadków przenoszenia substancji i ciepła między strumieniem powietrza a wodą o temperaturze na powierzchni tw, a w głębi t.

Z uwagi na nasycenie powietrza parą wódzią na powierzchni cieczy, stan mieszanki w tym miejscu (będącej w równowadze z cieczą) przedstawiają punkty na krzywej nasycenia wykresu i-X . Stan powietrza wchodzącego do układu określa punkt (T) zdeterminowany temperaturą t^ i zawilgoceniem . Zależnie od temperatury powierzchniowej warstwy wody t możliwy jest szereg charakterystycznych przypadków transportu energii i substancji (AtB,G,D,E,P,G). Kiedy woda jest cieplejsza i tw> t^, ciepło przenoszone jest przez konwekcję do powietrza (przyp. A), dla t < t^ natomiast powietrze grzeje wodę (przyp. G). 2 kolei ciepło przenoszone z dyfundującą parą kieruje się do powietrza, kiedy => Xg > i mamy parowanie (przypadki od A do B), a gdy X^ < X , jest Wskutek wykraplania pary z powietrza przeciwnie. V/ zakresie stanów B do P wypadkowy Strumień cieplny jest różnicą między Q i Q+. Stan D wyznacza tzw. graniczną temperaturę chłodzenia w układzie – X T – adiabatycznym – do niego będzie zmierzał zawsze stan wody, gdy izolujemy układ cieplnie (wyłączymy Q). Poza odcinkiem B-F oba strumienie cieplne skierowane są jednakowo i wypadkowy strumień cieplny jest sumą obydwu.

Comments are closed.