Kolor szampański

You are here: Home > Technika i technologia > Suszenie

Suszenie

11Powietrze, jak wiemy, można osuszać chłodzeniem przeponowym. Sposób ten jest jednak niedogodny, ponieważ niskie współczynniki cieplne dla powietrza warunkują dużą, nieekonomiczną powierzchnię chłodzącą. Lepszy jest sposób bezpośredniego zetknięcia powietrza z deszczem zimnej wody o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy. Użycie nadmiaru wody umożliwia rozwinięcie powierzchni międzyfazowej i uzyskanie dużej intensywności procesu. Woda zebrana od dołu jest zawracana i dochładzana w celu odebrania ciepła kondensacji. Część tej wody (kondensat) odprowadza się.
W układzie tym ciepło przenika od powietrza do strumienia wody; w tym samym kierunku zachodzi też ruch masy. Wobec tego ponieważ t; <Ct, X; A mianowicie otrzymany rafinat miesza się z nową porcją rozpuszczalnika, otrzymując ekstrakt E2 oraz drugi rafinat. Ten drugi rafinat miesza się znów z porcją rozpuszczalnika itp. Schemat takiego procesu przedstawiono na rys. 4-100. Ostatecznie otrzymuje się dowolnie czysty rafinat oraz szereg coraz słabszych ekstraktów.

Comments are closed.