cukierki reklamowe

You are here: Home > Technika i technologia > Swobodna konwekcja

Swobodna konwekcja

24Swobodna (naturalna) konwekcja ciepła dotyczy różnych przypadków ruchu płynów, lecz poniższe rozważania zostaną ograniczone do istotnego dla treści tego podręcznika przypadku konwekcji ciepła w pomieszczeniach z powietrzem. Swobodna konwekcja ciepła wiąże się z ruchem powietrza wywołanym różnicą temperatur, jaka istnieje między temperaturą nagrzanej powierzchni (źródła ciepła) a temperaturą otaczającego powietrza. Wymiana ciepła spowodowana gradientem temperatury wywołuje zmianę gęstości powietrza (zmianę ciśnienia statycznego), co pociąga za sobą wznoszenie się (wypór termiczny) nagrzanego powietrza o mniejszej gęstości, opadanie zaś powietrza o większej gęstości. Im wymiana ciepła jest większa, tym ruch powietrza staje się bardziej intensywny. Inaczej przebiega proces swobodnej konwekcji ciepła w nieograniczonej przestrzeni, a inaczej w przestrzeni ograniczonej. W nieograniczonej przestrzeni proces podgrzewania powietrza przebiega w sposób niezakłócony, gdyż powietrze ochładza się w dużej odległości i nie wywiera żadnego wpływu na ruch powietrza podgrzanego. Odmiennie dzieje się w ograniczonej przestrzeni, gdzie oba procesy ogrzewania i ochładzania powietrza przebiegają blisko siebie, wobec czego muszą być rozważane w całości.Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Opisany zostanie tylko przypadek konwekcji ciepła w przestrzeni nieograniczonej, gdyż dotyczy praktycznie wszelkiego rodzaju pomieszczeń. Przypadek przestrzeni ograniczonej nie jest typowy dla inżynierii środowiska, gdyż dotyczy wąskich przestrzeni, szczelin itp., jakkolwiek jeden z przypadków – wymiana ciepła między szybami okiennymi – ma duże znaczenie. Strumień ciepła Q jest proporcjonalny do różnicy temperatur AT między nagrzaną powierzchnią a powietrzem oraz do wielkości powierzchni.

Comments are closed.