You are here: Home > Technika i technologia > Uszczelka

Uszczelka

25Silnik może osiągnąć założone parametry eksploatacyjne przy utrzymaniu stałej masy gazu znajdującego się w przestrzeni roboczej. Biorąc pod uwagę wartości średniego ciśnienia gazu roboczego i otaczającej atmosfery, ewentualne przecieki gazu mogą występować z przestrzeni roboczej do otoczenia. Rezultatem nieszczelności staje się pogorszenie wskaźników pracy silnika lub jego zatrzymanie. Ponadto pożądana jest dobra szczelność pomiędzy poruszającym się tłokiem a cylindrem w każdym miejscu współpracy tych elementów, gdyż w przeciwnym razie maleje efektywność działania zespołu wymienników ciepła, przez które przepływa wówczas mniejsza masa gazu. Z drugiej strony, w celu zapewnienia efektywnej pracy wymienników ciepła, niezbędna jest dobra czystość ich powierzchni i niezmieniony skład chemiczny gazu roboczego.

Właściwości te mogą się pogorszyć w przypadku przedostania się cząstek oleju ze skrzyni korbowej do przestrzeni roboczej i osadzenia na ściankach uczestniczących w wymianie ciepła. Z tego względu zespół uszczelnień musi wypełniać również dodatkowe zadanie, polegające na zapobieganiu przedostawania się oleju smarującego do przestrzeni roboczej. Ponadto pożądana jest dobra szczelność pomiędzy poruszającym się tłokiem a cylindrem.

Comments are closed.