You are here: Home > Technika i technologia > Walka z korozją

Walka z korozją

Oczyszczanie ropy zmniejsza korozję aparatury, ale jej całkowicie nie wyeliminuje Działanie korodujące ropy w kolumnach destylacyjnych lokalni głównie w dwóch miejscach: przy szczycie wieży destylacyjnej i na wy wprowadzania ropy. Jeśli praca elektrodehydratorów jest dobra, to zawartość HC1 w oparach niewielka. Wtedy bardzo skuteczne okazuje się wprowadzanie gazowe: amoniaku do górnej części wieży. Można także dodawać organicznych składników korozji. Niezależnie od tych chemicznych metod walki z korozją podstawowe znaczenie ma wybór tworzywa na budowę kolumny, np. blachy plate. Obecność w ropie związków siarkowych i powstawanie H2S korozję, gdyż ma miejsce łączne działanie H2S i HC1, o którym m: poprzednio. Należy to uwzględnić przy projektowaniu instalacji DRW po wprowadzeniu jej ruchu. Walkę z korozją trzeba prowadzić tym intensywniej. W instalacji DRW spotyka się najczęściej następujące sytuacje awarii – 1. Awaria pomp surowcowych (np. brak prądu elektrycznego).

Należą tu palniki pieca, a surowiec z jego rur wypchnąć parą do kolumny destylowanej – 2. Przepalenie ścianki rury w piecu. Sygnałem tej awarii jest Pmrv ciśnienia w rurociągu surowcowym i czarny dym z komina pieca, natychmiast zatrzymać pompę surowcową, zgasić palniki i wprowadź. zarówno do rur pieca, jak i do komory spalania – 3. Brak wody. Należy zamknąć odpływ produktów do zbiornika, rozpocząć cyrkulację. Jednocześnie trzeba wygasić piece i zwiększyć maks. ilość powrotu do wszystkich wież.

Comments are closed.