You are here: Home > Technika i technologia > Wnioski Kirchhoffa

Wnioski Kirchhoffa

-Ciała przezroczyste nie absorbują ani nie emitują energii – dla d = 1 Jest wg (6,3) r *» 0 i a = 0, dla tego ostatniego natomiast jest równa 0. Dotyczy to na przykład mieszaniny tlenu, azotu i gazów szlachetnych (powietrza bez HgO i COg). -Ciała nieprzezroczyste o idealnie gładkiej powierzchni również nie absorbują ani nie emitują energii – tu d = 0 i r = 1 wobec czego a» L=0. Bardzo bliskie temu są polerowane powierzchnie metali (6 ^0,07), zwłaszcza srebra i złota (L. – 0,01 … 0,02) w umiarkowanych temperaturach.

Prawo Lamberta – Prawo Stefana-Boltzmanna określa ilość energii emitowanej przez powierzchnię we wszystkich kierunkach półprzestrzeni. Prawo Lamberta określa rozkład tego promieniowania na poszczególne kierunki i Ilość energii emitowanej w kierunku odchylonym od normalnej o kąt 0 jest zmniejszoną kosinusowo emisją w kierunku normalnym, czyli: Graficznym obrazem tego prawa jest wykres wektorowy – długość wektora na odpowiednim kierunku jest proporcjonalna do emisji w tym kierunku. Prawo Lamberta jest dokładne tylko dla ciała doskonale czarnego – dla rzeczywistych ciał (szarych) występują odchylenia począwszy od pewnej wielkości kąta <f> , czyli w zakresie kierunków zbliżonych do rozpatrywanej powierzchni.

Comments are closed.