You are here: Home > Technika i technologia > Woltomierze

Woltomierze

Woltomierze elektroniczne umożliwiają pomiary napięć zarówno stałych, jak i zmiennych o częstotliwościach do ok. 3000 MHz, w zakresie od ułamka nanowolta do megawoltów. Zaletami woltomierzy są: szeroki zakres pomiarowy i częstotliwościowy, duża impedancja (bądź rezystancja) wejściowa, duża dokładność, duża wytrzymałość na przeciążenia, możliwość pomiaru wartości skutecznej, średniej i szczytowej napięcia. Woltomierze można klasyfikować wg różnych zasad. W niniejszym rozdziale dokonano podziału ze względu na sposób odczytu, a więc na woltomierze analogowe i cyfrowe.

Elektroniczne woltomierze analogowe ze względu na ich przeznaczenie można klasyfikować na woltomierze napięć stałych i woltomierze napięć zmiennych. H Woltomierze elektroniczne napięć stałych składają się z dzielnika napięcia wejściowego, wzmacniacza napięcia stałego i miernika magnetoelektrycznego wywzorcowanego w jednostkach napięcia. Dzielnik zapewnia dużą rezystancję wejściową woltomierza, praktycznie stałą na wszystkich zakresach. Wzmacniacz napięcia stałego wzmacnia napięcie do poziomu niezbędnego do spowodowania odchylenia organu ruchomego miernika magnetoelektrycznego, a ponadto odgrywa rolę układu dopasowującego małą rezystancję miernika magnetoelektrycznego do rezystancji wejściowej dzielnika. W woltomierzach napięć stałych o działaniu bezpośrednim stosuje się przede wszystkim scalone wzmacniacze operacyjne.

Comments are closed.