You are here: Home > Technika i technologia > Wpływ parametrów

Wpływ parametrów

37Masa i jakość benzyny i gazów wytwarzanych w procesie krakowania alitycznego oraz intensywność tworzenia się koksu zależą od: rodzaju użytego 5wca, temperatury, ciśnienia, aktywności katalizatora i czasu jego zetknięcia irowcem (o czasie tym decyduje wysokość warstwy fluidalnej w reaktorze). W reaktorze krakowania utrzymuje się zwykle temperatura 450-^460°C ciśnienie nie wyższe niż 0,05 MPa.

Podwyższenie temperatury zwiększa tzw. ość krakowania. Pojęcie to pozwala określić, jak intensywnie zachodzą reakcje rozkładu cząsteczek. Mówimy o zbyt ostrym krakowaniu wtedy, kiedy prowadzono proces w takich warunkach, że surowiec w znacznym procencie kształcił się w produkty gazowe. Wiąże się to ze zmniejszeniem wydajności linyny i oleju napędowego. Ponieważ zadaniem instalacji krakingu jest przede wszystkim produkcja benzyny, więc chodzi o dobranie takich parametrów, które myłyby ani za „ostre” (wtedy część benzyny przekształca się w gazy), bo wtedy oleje nie przekształcają się w żądanym stopniu w benzynę, tenzyna z krakowania mieszana jest z benzynami z DRW i reformatem. Frakcje olejowe otrzymywane przez destylację rop parafinowych za parafinę. Parafina składa się z tych węglowodorów parafinowych (parafini mają proste łańcuchy, zawierają 19-4-35 atomów węgla w cząsteczce i są stałymi w temperaturze pokojowej. Oleje zawierające parafinę mają w z tym wysoką temperaturę krzepnięcia (nawet do +40°C).

Comments are closed.