You are here: Home > Technika i technologia > Wprowadzenie do urządzeń

Wprowadzenie do urządzeń

W elektrycznych urządzeniach nadprzewodnikowych materiał nadprzewodnikowy występuje najczęściej w postaci uzwojenia. Budowę uzwojenia nadprzewodnikowego wykonanego przewodem o przekroju kołowym i prostokątnym przedstawię później. W przekroju uzwojenia widoczne są takie różnorodne pod względem funkcji i właściwości elementy jak: włókna i przewody nadprzewodnikowe, kanały chłodzące, zbrojenia, wypełnienia i usztywnienia, mostki cieplne, matryca, karkas. Podczas modelowania urządzeń nadprzewodnikowych w przeważającej większości przypadków można przyjmować, że uzwojenia mają jednolite, uśrednione, właściwości elektromagnetyczne i cieplne.

Parametrem, który uwzględnia problemy mechaniczne, stabilizacji, chłodzenia i wiąże je z charakterystyką krytyczną materiału nadprzewodnikowego oraz innymi parametrami fizycznymi uzwojenia jest współczynnik zapełnienia uzwojenia lsc. Współczynnik charakteryzujący, jaką część przekroju uzwojenia stanowi nadprzewodnik (jaką częścią uzwojenia płynie prąd w stanie nadprzewodzącym), jest stosunkiem sumarycznego pola powierzchni nadprzewodnika w przekroju uzwojenia do pola przekroju tego uzwojenia. W przekroju uzwojenia widoczne są takie różnorodne pod względem funkcji.

Comments are closed.