https://wesowow.pl/castor-oil-wlasciwosci-i-zastosowanie/

You are here: Home > Technika i technologia > Wybrane procesy

Wybrane procesy

27W niektórych procesach przenoszenia ciepła występuje również przenoszenie substancji. Dotyczy to przede wszystkim odparowania cieczy do gazu i wykraplania lub wymrażania pary z mieszaniny parówo-gazowej. Zrozumienie procesu cieplnego, a tym bardziej jego obliczanie, nie jest w tych wypadkach możliwe bez znajomości podstawowych praw i zależności warunkujących przenoszenie substancji. Przenoszenie substancji może się odbywać tylko przez dyfuzję molekuł, mówimy wtedy o dyfuzji molekularnej, albo również (i to przeważająco) przez prądy wewnętrzne w płynie czyli przez dyfuzję molarną. Istnieje tu widoczna analogia do przewodzenia ciepła i przenoszenia go przez konwekcję.

Mechanizm transportu jest zresztą w obu wypadkach ten sam. Podstawowym pojęciem jest tu stężenie (koncentracja) składnika, czyli stosunek jego łącznej masy do zajmowanej objętości: W mieszaninach gazowych zastępuje się stężenie c^ ciśnieniem cząstkowym p^ składnika. Stosownie do prawa Baltona dla mieszaniny równanie B-tanu gazu doskonałego dla składnika. Ten rodzaj dyfuzji występuje Jako Jedyny w płynach nieruchomych lub poprzecznie do laminarnych strug poruszającego się płynu. Rozpatrujemy dyfuzję w układzie izotermicznym wykluczając przenoszenie substancji wskutek różnic temperatur czyli tzw. termodyfuzję.

Comments are closed.