https://meskiswiat.pl/kim-jest-pawel-malaszynski/

You are here: Home > Technika i technologia > Wydzielanie zasad

Wydzielanie zasad

9Odfenolowany olej karbolowy oddziela się w oddzielaczu 6b od wody i kieruje do wyłożonego ołowiem mieszalnika 11 a. Dozując 40% kwas siarkowy(VI) przeprowadza się zasady pirydynowe zawarte w oleju w ich siarczany(VI). Następnie zawartość mieszalnika tłoczy się do oddzielacza 6d. W warstwie wodnej znajdują się rozpuszczalne w wodzie siarczany(VI) zasad pirydynowych.

Z góry oddzielacza odprowadza się olej pokarbolowy D, który można rozdestylować na frakcje solwentnafty. Pierwsza zawiera kumaron i inden, z których otrzymuje się żywice lakiernicze i spoiwa. Druga solwentnafta (w 180 h- 190°C) jest stosowana jako rozpuszczalnik. Warstwa wodna z oddzielacza 6d poddawana jest klarowaniu w stalowych skrzyniach (nie zaznaczone na schemacie). W czasie klarowania usuwa się składniki obojętne, które dołącza się do solwentnafty. Sklarowany roztwór wodny podaje się do saturatora 12, w którym wysyca się go gazowym amoniakiem wprowadzanym przez bełkotkę.

Amoniak zobojętnia siarczany(VI) zasad pirydynowych do wolnych zasad, a nadmiar kwasu siarkowego(YI) do siarczanu(VI) amonu. Siarczan(VI) amonu rozpuszcza się w wodzie, a wolne zasady wytwarzają warstwę organiczną gromadzącą się nad roztworem wodnym. Tę mieszaninę zasad kieruje się przez podgrzewacz parowy Ic do kolumny destylacyjnej 5c, z której odbiera się wąskie frakcje zasad opisane na schemacie. Zasady pirydynowe są stosowane w produkcji witamin, barwników oraz środków leczniczych i środków powierzchniowo czynnych. Używa się ich także do skażania alkoholu etylowego (denaturat).

Comments are closed.