HBA HPE Q0L14A RFB 2 FC Fibre Channel 16Gb s used 3 meses

You are here: Home > Technika i technologia > Wzory

Wzory

Analizując zależności na sprawność i pracę obiegu teoretycznego i porównawczego można zauważyć, że oprócz parametrów konstrukcyjnych silnika pewną rolę odgrywają w nich również własności gazu roboczego, określone wykładnikiem izentropy k oraz Indywidualną stałą gazową R. Z analizy wzorów wynika, że sprawność obiegu zwiększa się w miarę stosowania gazu o większym wykładniku izentropy k. Największym wykładnikiem k = 1.66 dysponują gazy jedno-atomowe, do których należą wszystkie gazy szlachetne.

Z kolei na podstawie wzorów można zauważyć, że największą jednostkową pracę obiegu otrzymuje się w przypadku zastosowania gazu roboczego o możliwie największej indywidualnej stałej gazowej R. Spośród gazów technicznych największą stałą gazową wartości 4121.7 J/(kg-K) ma wodór, natomiast drugi w kolejności jest hel ze stałą R – 2079 J/(kg-K). Neon, jako następny z kolei gaz szlachetny, dysponuje już znacznie mniejszą wartością R równą 411,7 J/(kg-K). Stąd, opierając się na przesłankach teoretycznych, najodpowiedniejszymi gazami roboczymi w obiegu Stirlinga są wodór i hel. Zastosowanie innych gazów technicznych może być zasadne z zupełnie innych względów. Na przykład tanie i powszechnie dostępne powietrze dysponuje indywidualną stałą gazową 287 J/(kg-K) oraz wykładnikiem izentropy k = 1.4.

Comments are closed.