You are here: Home > Technika i technologia > Zależności matematyczne

Zależności matematyczne

Zgodnie z charakterystyką zależności matematycznych służących do wyznaczania podstawowych wskaźników pracy silnika, zawartą w punktach x do y, oddziaływanie szeregu parametrów roboczych i konstrukcyjnych na te wskaźniki jest zróżnicowane. To zróżnicowanie odnosi się zarówno do poszczególnych wielkości, jak też ich wartości liczbowych. Konstruktor, starając się zbudować silnik Stirlinga o jak najlepszych z punktu widzenia użytkownika wskaźnikach, musi znaleźć rozwiązanie optymalne i określić odpowiadające mu wartości wybranych parametrów. Wchodzi zatem w dziedzinę optymalizacji, która stała się obszarem specjalizacji matematycznej.

 

Dostępna aktualnie teoria optymalizacji dostarcza projektantom narzędzi pozwalających na wyznaczenie zbioru parametrów konstrukcyjnych i roboczych spełniających przyjęte kryterium optymalizacji bez potrzeb wykonania nadmiernej ilości pracy obliczeniowej nie dającej z góry zadowalającego wyniku, lub opierania się na intuicji. Biorąc pod uwagę możliwości obliczeniowe dostępnego sprzętu komputerowego, optymalizację można zrealizować wykorzystując Identyfikację silnika Maninga. Wchodzi zatem w dziedzinę optymalizacji, która stała się obszarem specjalizacji matematycznej.

Comments are closed.