You are here: Home > Technika i technologia > Znaczenie nawozów

Znaczenie nawozów

Do zajścia procesów decydujących o wzroście i zużyciu roślin niezbędne jest wytwarzanie przez nie m.in. związków azotu, fosforu i potasu. Intensywne uprawy powodują zubożenie gleby w te składniki, gdyż ich ilość zabierana jest większa niż w naturalny sposób uzupełniana przez glebę. Teraz w nowoczesnym intensywnym rolnictwie nie ma możliwości dostarczenia odpowiednich ilości nawozów naturalnych (np. obornika), konieczne jest uzupełnianie niedoborów wymienionych składników w postaci nawozów sztucznych, zawierających związki: azotu, fosforu i potasu (w skrócie oznacza się je, N). Produkcję nawozów azotowych (saletra amonowa, mocznik) omówimy w powiązaniu z wytwarzaniem amoniaku i kwasu azotowego(V). Obecnie zapoznamy się z wytwarzaniem superfosfatów, które są podobnymi nawozami fosforowymi. ]

Mamy bowiem świeżo w pamięci wiadomości o wytwórniach kwasu siarkowego(VI), który jest bardzo ważnym surowcem do produkcji superfosfatów. Najkorzystniej jest, gdy wytwórnie kwasu siarkowego(VI) i superfosfatu są blisko siebie. Można wtedy wyeliminować trudny główny transport kwasu. W nowoczesnych wytwórniach nawozów fosforowych instalacje produkujące kwas siarkowy(YI) i superfosfat buduje się obok przeliczeniu na P2Os światowa produkcja nawozów fosforowych wynosiło w 1995 r. ok. 42 mln t i jest nadal rozwijana. Pomaga to na pewno w rozwiązywaniu coraz poważniejszego problemu wyżywienia ludzkości.

Comments are closed.