You are here: Home > Technika i technologia > Źródła energii

Źródła energii

44Jednym z kryteriów wyboru źródła energii cieplnej może być lokalizacja miejsca pracy silnika. Przykładowo, gdy ma to być obszar poza atmosferą ziemską (np. w pojazdach kosmicznych lub podwodnych), system doprowadzenia energii cieplnej nie może opierać się na spalaniu paliw w powietrzu atmosferycznym. Silniki cieplne pracujące natomiast na powierzchni ziemi mogą korzystać z łatwego, taniego i szerokiego dostępu do tlenu atmosferycznego oraz paliw kopalnych.

Problemy ochrony środowiska przed skutkami działania toksycznych produktów spalania tych paliw oraz ich malejące zasoby stanowią główną siłę motoryczną poszukiwań nowych rozwiązań silników i źródeł energii cieplnej. Rozwój konstrukcji silnika Stirlinga może spełnić wiele dotychczas niespełnionych nadziei. Chociaż generalnie silnik Stirlinga może być zasilany z różnych źródeł energii, to jego konkretne rozwiązanie pracuje z pewnymi ograniczeniami w tym względzie. Zasadniczo wiąże się to z właściwościami urządzeń technicznych służących do podawania paliwa i utleniacza, konstrukcją systemu spalania, jak również sposobem odprowadzenia produktów spalania. Na przykład wprowadzając niewielkie zmiany wyposażenia i parametrów regulacyjnych można w tej samej komorze spalać szeroki wachlarz paliw węglowodorowych, ciekłych lub gazowych.

Comments are closed.