You are here: Home > Technika i technologia > Zwężki pomiarowe

Zwężki pomiarowe

Zwężki pomiarowe są najczęściej stosowanymi przyrządami do pomiaru strumienia objętości V lub masy m płynu. Wynika to z wielu zalet zwężek, wśród których do najważniejszych należą: – bardzo duża dokładność pomiarów bez potrzeby wzorcowania zwężek; w prawidłowych warunkach pomiaru błąd średni wynosi poniżej 1 + 1,5 %, – szybkie wykonanie pomiaru, – niezawodność działania ze względu na prostą konstrukcję zwężek. Obowiązująca norma PN -93/M -53950/01 pt. „Pomiar strumienia masy i strumienia objętości płynów za pomocą zwężek pomiarowych” jest oparta na Normie Międzynarodowej ISO 5167 – 1 : 1991 (wyd.l). Norma ta bardzo obszernie ujmuje sprawę wyboru, projektowania i obliczania zwężek oraz prowadzenia pomiarów.

W tej sytuacji nie warto wchodzić w bliższe szczegóły, lecz poprzestać tylko na podstawowych informacjach. Ze względu na budowę wyróżnia się następujące rodzaje zwężek: – kryzy (otwory ostrokrawędziowe), – dysze (otwory zaokrąglone), – zwężki Venturiego (przewody zbieżno-rozbieżne), przy czym odróżnia się klasyczne zwężki Venturiego (z wlotem stożkowym) i dysze Venturiego (z wlotem w postaci znormalizowanej dyszy ISA 1932). Działanie zwężek opiera się na wykorzystaniu zwężenia przekroju strugi w celu zwiększenia prędkości przepływu, a tym samym zmniejszenia ciśnienia statycznego, czyli wywołania spadku ciśnienia Ap.

Comments are closed.