You are here: Home > Technika i technologia > Hydraulika

Hydraulika

Półka stanowi typowy przykład urządzenia barbotażowego. Ciecz dostaje się na nią przelewem (rys. 1-35) i płynie w poprzek półki do przelewu na niższą półkę. Gaz dostaje się przez otwory nakryte kapslami. Kapsle mają wycięcia na obwodzie rozdzielające gaz na małe pęcherzyki. W przypadku półki sitowej para dostaje się do cieczy przez małe otworki w dnie półki. Siły napięcia powierzchniowego i nadciśnienia gazu zapobiegają spływaniu cieczy przez te otworki.

Faza gazowa ma nadciśnienie pod półką, co wywołuje charakterystyczne obniżenie poziomu cieczy pod kapslami, a stąd wytworzenie pęcherzyków odpowiedniej wielkości. Znaczną część przestrzeni nad cieczą zajmuje piana, a nad nią krople cieczy porywane przez gaz. Ciecz wykazuje gradient hydrauliczny, tj. spadek jej poziomu w kierunku przepływu. Prędkość liniowa gazu pozorna, tj. liczona na całą powierzchnię półki, nie może być za wysoka, gdyż wówczas następuje porywanie cieczy i przerzucanie jej na półkę wyższą (w wielostopniowym aparacie), co znacznie zakłóca proces. Szybki strumień pary wypływający z otworków kapsla lub dna sitowego nadaje kropli dużą energię kinetyczną. Prędkość gazu ulega następnie redukcji, gdyż płynie on dalej całą przestrzenią nad półką.

Comments are closed.