You are here: Home >Archive for maj, 2014

Procesy katalityczne

W procesach katalitycznych jednoczesnego usuwania NO, i SOx amoniak wprowadzany jest do strumienia gazu odpylonego zawierającego duże stężenie S02. W pierwszym stopniu reaktora SCR następuje redukcja NO, do N2 w temperaturze ok. 450°C. Natomiast na drugim stopniu ma miejsce konwersja S02 do S03, i dalej absorpcja na kwas siarkowy. Proces katalityczno-absorpcyjny znany jest pod nazywaną […]

Wzmacniacze właściwości

Wzmacniacze operacyjne są najbardziej rozpowszechnionym analogowym układem elektronicznym, realizowanym w postaci monolitycznych układów scalonych. Wielka uniwersalność, przy jednoczesnym wykorzystaniu istotnych właściwości układów scalonych, daje możliwość stosowania ich w rozmaitych układach, urządzeniach i systemach elektronicznych, zapewniając masową produkcję, niską cenę i bardzo dobre parametry użytkowe. Większość obecnie produkowanych wzmacniaczy operacyjnych ma wejście symetryczne (różnicowe) oraz niesymetryczne […]

Wzmacniacze

Nazwa wzmacniacz operacyjny dotyczyła początkowo układów wzmacniających stosowanych w elektronicznych maszynach analogowych do wykonywania operacji matematycznych, np. dodawania, odejmowania, całkowania i różniczkowania sygnałów. Po wprowadzeniu technologii obwodów scalonych pojęcie to nabrało znaczenia ogólniejszego. Obecnie pojęcie wzmacniacz operacyjny odnosi się do wzmacniaczy przeważnie o sprzężeniu bezpośrednim, dużym wzmocnieniu i z reguły przeznaczonych do pracy z zewnętrznym […]

METALE

Wytrzymałość bardzo drobnych, włoskowatych kryształów jest najwyższą wytrzymałością, jaką naukowcom dotychczas udało się osiągnąć. Wymiar tych kryształów jest tak mały, że trudno je odróżnić nieuzbrojonym okiem. Średnica kryształów, które uczeni angielscy nazwali „wąsami”, wynosi tylko kilka mikronów. Wytrzymałość teraźniejszych, najbardziej wytrzymałych stali konstrukcyjnych mieści się w granicach 180—220 kG/mm2. Wytrzymałość tę osiągnięto przez wprowadzenie do […]

Odczynniki

Układy bezprzeponowe stanowią skraplacze barometryczne, natryskowe lub strumieniowe. Są to konstrukcje proste w budowie jak i eksploatacji, gdzie czynnikiem chłodzącym jest zwykle woda. W kondensatorach strumieniowych do zwiększenia szybkości mieszania wody chłodzącej ze strumieniem oczyszczanego gazu stosuje się opary o dużej prędkości. Zasadniczą wadą kondensatorów bezprzeponowych jest: -wymagany duży strumień czynnika chłodzącego większy o 10+20 […]

Wybrane procesy

W niektórych procesach przenoszenia ciepła występuje również przenoszenie substancji. Dotyczy to przede wszystkim odparowania cieczy do gazu i wykraplania lub wymrażania pary z mieszaniny parówo-gazowej. Zrozumienie procesu cieplnego, a tym bardziej jego obliczanie, nie jest w tych wypadkach możliwe bez znajomości podstawowych praw i zależności warunkujących przenoszenie substancji. Przenoszenie substancji może się odbywać tylko przez […]

Temperatura i źródło

Wyznaczenie pola temperatury w ciałach z wewnętrznymi źródłami ciepła rozpatrzone zostanie na przykładzie często spotykanego przypadku pręta walcowego. W praktyce może nim być pręt oporowy grzejnika elektrycznego albo pręt paliwowy reaktora atomowego. Zakłada się upraszczająco równomierny rozkład źródeł ciepła, tak że ich natężenie Jest stałe w całej objętości (w praktyce tak nie jest – bowiem […]

DYSLOKACJE

Naprzeciw siebie stoją dwa szeregi liczące po 100 ludzi każdy. Każdy z nich trzyma za ręce stojącego naprzeciw towarzysza. W ten sposób powstaje więź między szeregami. Nie ma takiego siłacza, który byłby w stanie tak przesunąć wszystkich stojących w jednym szeregu, ażeby każdy zajął jednocześnie miejsce swojego sąsiada. Podobna próba wymaga pokonania oporu dwustu ludzi. […]

Opływ ciał

Zagadnienie opływu ciał ma duże znaczenie w inżynierii środowiska. Zakres tego zagadnienia jest bardzo zróżnicowany, co wynika z następującego zestawienia tematycznego: a) podczas opływu przez wiatr budynków, kolumn i różnych przeszkód terenowych powstaje określony rozkład prędkości, który prowadzi do rozkładu ciśnień (nadciśnień i podciśnień) na powierzchniach tych ciał, czyli do działań sił aerodynamicznych na te […]

Watch Full Movie Their Finest (2017)

Watch Full Movie Their Finest (2017) English Subtitles, Free Download HD Quality Movie Their Finest (2017) English Subtitles, Streaming Online Full Movie Their Finest (2017) English Subtitles. Their Finest (2017) HD Director : Lone Scherfig. Producer : Finola Dwyer, Amanda Posey, Stephen Woolley. Release : March 24, 2017 Country : United Kingdom. Production Company : […]

Zanieczyszczenia

Uzyskanie całkowicie czystego metalu jest praktycznie niemożliwe. Oczyszczenie metalu od różnego rodzaju domieszek wiąże się zwykle z dużymi technicznymi trudnościami oraz z bardzo wysokimi kosztami. Zanieczyszczenia metalu pochodzą z rud, które są surowcem do jego wytworzenia. Oprócz tego przenikają one do metalu na skutek reakcji z wykładziną pieca, w którym dokonuje się wytopu, w wyniku […]

Segregacja płynu

Rozkład czasu przebywania płynu w zbiorniku dostarcza w większości przypadków wystarczających informacji do obliczenia i zaprojektowania wymienników masy i reaktorów. W przypadku płynów bardzo lepkich konieczna jest znajomość jeszcze jednej wielkości charakteryzującej stan płynu – stopnia segregacji płynu. Ze względu na to, że w inżynierii środowiska występują najczęściej płyny o właściwościach fizykochemicznych zbliżonych do wody […]

Rozdzielanie

Gaz rafineryjny otrzymywany z różnych instalacji (DRW, kraking i ming) zawiera nie tylko węglowodory C,—C4, ale także pewne ilości węglowodorów C6 i wyższych, które winny wchodzić w skład benzyny. W przemyśle rafineryjnym gaz taki nazywa się potocznie mokrym. Bardziej ścisła jest gaz kondensatowy (tj. zawierający węglowodory C3 i cięższe, które kondensują). Zadaniem instalacji wstępnego rozdzielania […]

Watch Movie Online Trolls (2016) subtitle english

Trolls (2016) HD Director : Mike Mitchell, Walt Dohrn. Producer : Gina Shay. Release : October 13, 2016 Country : United States of America. Production Company : Twentieth Century Fox Film Corporation, DreamWorks Animation. Language : English. Runtime : 90 min. Genre : Adventure, Animation, Family. Movie ‚Trolls’ was released in October 13, 2016 in […]

Watch Full Movie Streaming And Download The Good Dinosaur (2015) subtitle english

The Good Dinosaur (2015) HD Director : Peter Sohn. Producer : John Lasseter, Denise Ream. Release : November 14, 2015 Country : United States of America. Production Company : Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios. Language : English. Runtime : 93 min. Genre : Adventure, Animation, Family. ‚The Good Dinosaur’ is a movie genre Adventure, […]