You are here: Home >Archive for lipiec, 2014

Substancje i ciepło

Przegląd możliwych przypadków przenoszenia substancji i ciepła między strumieniem powietrza a wodą o temperaturze na powierzchni tw, a w głębi t. Z uwagi na nasycenie powietrza parą wódzią na powierzchni cieczy, stan mieszanki w tym miejscu (będącej w równowadze z cieczą) przedstawiają punkty na krzywej nasycenia wykresu i-X . Stan powietrza wchodzącego do układu określa […]

Kształt cząstek

Zagadnienie kształtu fazy rozproszonej wygląda inaczej dla cząstek, a inaczej dla kropel i pęcherzy. Wynika to z następujących powodów: – cząstki mają bardzo zróżnicowane kształty, natomiast krople i pęcherze są w większości kuliste lub o kształcie zbliżonym do kulistego, – kształt cząstek nie ulega zmianie w czasie przepływu (poza przypadkami wymiany masy), natomiast krople i […]

Watch Full Movie The Edge of Seventeen (2016) Online Free

The Edge of Seventeen (2016) Full Movie Online Streaming Free , English Subtitles Full HD, Free Movies Streaming , Free Latest Films. Plot ‚The Edge of Seventeen’ is great movie tell story about Two high school girls are best friends until one dates the other’s older brother, who is totally his sister’s nemesis. This movie […]

Oddziaływanie

Najbardziej prosty przypadek, to oddziaływanie dwóch dyslokacji krawędziowych, leżących na jednej płaszczyźnie poślizgu. Jak już zaznaczono, sieć wokół dyslokacji jest zaburzona po obydwóch stronach płaszczyzny poślizgu w różny sposób (rys. 24). W części, w której znajduje się dodatkowy rząd atomów (jakby wstawiona w sieć dodatkową półpłaszczyzna — ekstrapłaszczyz-na), odstępy między atomami są mniejsze od odstępów […]

Reformat

Benzen, toluen i ksyleny zawarte w benzynie reformowanej (tzw. reformat )dawany do benzyn handlowych, zazwyczaj po wydzieleniu z niego części węglowodorów aromatycznych) są cennymi surowcami do dalszych syntez szczególnie poszukiwany jest benzen oraz p-ksylen, z którego otrzymuje się męty. Dopiero proces reformowania stworzył możliwość prawdziwie masowej odukcji p-ksylenu. Frakcję aromatyczną wydziela się z reformatu najczęściej […]

Metody pomiaru

Metody pomiaru napięcia powierzchniowego – Z bardzo wielu metod pomiaru napięcia powierzchniowego omówimy nieoo dokładniej jedynie cztery najczęściej stosowane 1)metoda kapilarnego wzniesienia 2)metoda kroplowa (stalagmometryczna) 3)metoda odrywania pierścienia (tensjometryozna) 4)metodą maksymalnego ciśnienia baniek. 3.1.Metoda kapilarnego wzniesienia Metoda kapilarnego wzniesienia jest najstarszą metodą pomiaru napięcia powierzchniowego, pochodzącą jeszcze od Leonar-Jeżeli rurkę kapilarną zanurzymy częściowo do nałożenia […]

Spadek ciśnienia

Stwierdzono, że spadek ciśnienia można określić ze zmodyfikowanego równania Darcy-Weisbacha. Po niewielkich modyfikacjach otrzymuje się inną formę tego równania, zwaną równaniem Kozeny-Carmana, w którym współczynnik oporu powinien być określony doświadczalnie. Obok równania Kozeny-Carmana występują w literaturze inne postacie zmodyfikowanego równania Darcy-Weisbacha.Watch movie online The Transporter Refueled (2015) Dla przepływów dwufazowych istnieje również wiele zależności, z […]

Wytwarzanie żywic

Quality: HDTitle : Tangled: Before Ever AfterDirector : Stephen Sandoval, Tom Caulfield.Writer: Jase Ricci.Release : 2017-03-10Language : English.Runtime : 55 min.Genre : Family, Fantasy, Animation, Comedy, TV Movie, Adventure.Synopsis : Movie ‚Tangled: Before Ever After’ was released in March 10, 2017 in genre Family. Stephen Sandoval was directed this movie and starring by Mandy Moore. […]

Ogrzewanie elektryczne oporowe

Ogrzewanie elektryczne oporowe polega najczęściej na przepływie gazu o temperaturze wlotowej przez grzejnik, gdzie elektryczna grzałka ma temperaturę (T, t), a dobrze zaizolowana ściana grzejnika od wewnętrznej strony ma temperaturę ts. Temperatura gazu odlotowego równa jest t2, a natężenie jego przepływu W. Jeżeli nie ma strat w układzie wówczas całe ciepło wytworzone przez grzałkę musi […]

Rozwiązania

Z niektórych rozwiązaniach dławnic trzonu stosuje się pierścienie uszczelniające typu leningradzkiego, w których nacisk osiowy, od ciśnienia gazu i sprężyny, na sfazowaną powierzchnię pierścienia wykonanego z tworzywa kompozytowego PTFE i umieszczonego w specjalnej oprawie, zapewnia wymagany docisk promieniowy i szczelność połączenia. W wariantowym rozwiązaniu, przedstawionym na rys. 4.14b, stożkowa górna część pierścienia ułatwia powrotne przetłoczenie […]

Watch Some Like It Hot (1959) English Episodes Free Watch Online

Some Like It Hot (1959) Full Movie Online Watch Free , English Subtitles Full HD, Free Movies Streaming , Free Latest Films. Quality : HD Title : Some Like It Hot. Director : Billy Wilder Release : March 18, 1959 Language : en. Runtime : 122 min Genre : Comedy, Romance. Synopsis : ‚Some Like […]

Ruch wód gruntowych

Ruch wód gruntowych jest szczególnym przypadkiem filtracji, czyli przepływu przez ośrodek porowaty (sypki). Ruch ten odbywa się w porach utworzonych przez przylegające do siebie ziarna gruntu (piasku, żwiru itp.). Grunty mogą być jednorodne lub niejednorodne w zależności od tego, czy ich struktura w całej objętości jest jednakowa, czy różna. Poza tym grunty dzielą się na […]

Download and Watch Movie Life (2017)

Life (2017) HD Director : Daniel Espinosa. Writer : Rhett Reese, Paul Wernick. Producer : Bonnie Curtis, David Ellison, Dana Goldberg, Julie Lynn. Release : March 23, 2017 Country : United States of America. Production Company : Columbia Pictures, Skydance Productions, Sony Pictures Entertainment (SPE), Nvizage. Language : 广州话 / 廣州話, English, 日本語. Runtime : […]

[Watch] Full Movie Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) HD 720p

Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) English Subtitles Full HD, Full Movie Online Watch Free, Free Movies Streaming , Free Latest Films. Plot ‚Fantastic Beasts and Where to Find Them’ is great film tell story about In 1926, Newt Scamander arrives at the Magical Congress of the United States of America with a […]

Krystalizacja

Wielkość otrzymanych kryształów zależy od stopnia przechłodzenia, a także od wzajemnego położenia krzywej wzrostu kryształu i krzywej powstawania zarodków (rys. 3-38). W sytuacji (a) przy małym przechłodzeniu (1) tworzy się dużo wolno rosnących kryształów, co daje drobnoziarnisty produkt. Przy silniejszym zaś przechładzaniu (2) mamy sytuację odwrotną, czyli otrzymamy małą liczbę gruboziarnistych kryształów. W sytuacji (b) […]