You are here: Home > Technika i technologia > Inne równania

Inne równania

Matematyczne równanie Laplace a opisuje zjawiska fizyczne, w szczególności te, do których można stosować teorię potencjału. Mówimy wówczas o zjawiskach (matematycznie) analogicznych, a wielkości odgrywające tę samą rolę matematyczną (ł) są to tzw. a n a l o g i . Przez wykorzystanie analogii można otrzymywać trudne do wyznaczenia wielkości termiczne (temperatury» strumień cieplny) poprzez łatwiejszy pomiar na modelu geometrycznie podobnym, w którym zachodzi zjawisko analogiczne.

Często zjawiskiem analogicznym jest przepływ prądu elektrycznego w elektrolitach (szczególnie do układów 3-wymiar owych) lub w płaskich płytach przewodzących (do 2-wymiarowych) albo w układzie sieciowym modelującym przedmiot przy pomocy oporów (rezystorów) elektrycznych. Analogiem temperatury jest tu potencjał elektryczny a strumienia cieplnego – prąd elektryczny. Ciekawe przykłady zastosowania takich analogii można znaleźć w książkach St. Wiśniewskiego a zasady budowy modeli analogowych u :E. Kąckiego. Z innych zjawisk analogicznych warto wymienić ugięcie membrany (błony) nieobciążonej ciśnieniem, w którym analogiem temperatury jest wielkość ugięcia (fotografowanie linii stałego ugięcia – izoterm) oraz płaski przepływ potencjalny z wizualizacją linii prądu za pomocą rozpuszczających się kryształków nadmanganianu potasu.

Comments are closed.