https://www.esus-it.pl/pol_m_PAMIEC-RAM_PAMIEC-RAM-NON-ECC_DDR5-NON-ECC-254775.html

You are here: Home > Technika i technologia > Mechanika przepływów

Mechanika przepływów

32Pole jednorodne i niejednorodne. Jeżeli dowolna wielkość fizyczna H nie zależy od współrzędnych miejsca, przy czym może zależeć od czasu, to istnieje pole jednorodne. Jeżeli wielkość zależy od współrzędnych miejsca, to istnieje pole niejednorodne. Przykładem może być jednorodny lub niejednorodny rozkład prędkości w przepływie. Pole ciągłe i nieciągłe. Gdy funkcja wielkości jest ciągła w polu, wówczas istnieje pole ciągłe, w przeciwnym przypadku zaś – pole nieciągłe. Przypadki nieciągłości pól są charakterystyczne dla pewnych dziedzin mechaniki płynów takich, jak zjawiska falowe (fale nieciągłości), wiry (punkty osobliwe) itp. Niektóre z tych przypadków będą w podręczniku pokrótce omówione. Pole źródłowe i bezźródłowe. Istnieją pola wektorowe – w danym przypadku pola prędkości – w których znajdują się tzw. źródła dodatnie i ujemne (upusty), gdzie następuje wydzielanie lub pochłanianie płynu. Źródła mogą być punktowe, liniowe, powierzchniowe (płaskie) i przestrzenne. Pole zawierające źródła nosi nazwę pola źródłowego, w przypadku odwrotnym zaś – pola bezźródłowego. Sprawa bezźródłowości pól łączy się z warunkiem ciągłości przepływu. Zagadnienia źródeł nie będą w tym podręczniku omawiane z uwagi na niewielkie znaczenie tych zagadnień w inżynierii środowiska.

Pole bezwirowe i wirowe. Ruch każdego elementu płynu składa się w ogólności z ruchu postępowego z prędkością liniową v, prędkości odkształcenia u i ruchu wirowego dokoła własnej osi z prędkością kątową ax Należy podkreślić, że chodzi o ruch wirowy dokoła osi przechodzących przez środki ciężkości każdego elementu, a nie o ruch obrotowy dokoła osi obrotu wspólnej dla wszystkich elementów. W polu bezwirowym (potencjalnym) jest v ^ 0 i co = 0, zaś w polu wirowym jest v ^ 0 i co ^ 0. Przepływy płynów oparte na tych modelach ruchu będą uwzględnione w dalszej treści podręcznika.

Comments are closed.