You are here: Home > Technika i technologia > Metodyka

Metodyka

W metodzie mokrej sodowej jako sorbent S02 używany jest roztwór NaOH lub Na^O. Proces prowadzi się w skruberach natryskowych, półkowych, z wypełnieniem i niskociśnieniowych Venturiego. Ług sodowy może być podawany do skrubera tylko w postaci roztworu, przygotowanego uprzednio w oddzielnym zbiorniku. Woda jako uzupełnienie strat może być podawana do zbiornika dolnego skrubera, na wlocie do skrubera w połączeniu ze schładzaniem gazu lub częściowo do przemywania odkraplacza. pH roztworu obiegowego kontroluje się na wypływie z pompy recyrkulacyjnej lub w zbiorniku dolnym skrubera. Typowe warunki odsiarczania metodą alkaliczną sodową.

W procesie podwójnie alkalicznym, rys. 5.4, używa się węglanu sodowego lub kwaśnego węglanu sodu w obecności małych stężeń jonów wapnia w roztworze sorpcyjnym, przez co unika się osadzania osadów siarczynów i siarczanów wapnia we wnętrzu aparatury procesowej. Roztwór wyczerpany, odlotowy z absorbera jest regenerowany wapnem lub kamieniem wapiennym z wytrąceniem trudnorozpuszczalnego związku CaS04 i recyrkulowany z powrotem do absorbera. W metodzie mokrej magnezowej na skutek większej reaktywności i rozpuszczalności związków magnezu sprawność absorpcji S02 i tym samym odsiarczania zdecydowanie wzrasta w porównaniu z metodami wapniowymi.

Comments are closed.