You are here: Home > Technika i technologia > Oczyszczanie biol-chem

Oczyszczanie biol-chem

Jeśli oczyszczanie mechaniczne nie jest wystarczające, stosuje się oczysz biologiczne, które polega na wykorzystaniu ..współpracy” drobnoustrojów. W wyniku procesów życiowych mikroorganizmów powstają kłaczkowate skupienia które tworzą błonkę biologiczną na odpowiednim materiale (podoba śluzowatej błonki na kamieniach górskich rzeki. Oczyszczanie ścieków robi się w ten sposób, że drobnoustroje tworzące błonkę absorbują związki organiczne ze ścieków i przetwarzają je w żywą masę błonki. W ten sposób organiczne zawarte w ściekach stają się częścią składową drobnoustrojów: sposób zostają usunięte ze ścieków. Oczyszczanie biologiczne prowadzi się na tzw. złożach zraszanych. muszą być intensywnie napowietrzane. Warstwa złoża o wysokości 4 -utworzona z tłucznia kamiennego, żużla hutniczego lub innego kruszywa c porowatości.

Złoże zrasza się ściekami za pomocą zraszacza obrotowe;; pewnym czasie złoże dojrzewa, tj. pokrywa się śluzowatą błoną biologiczną Warstwa żużla spoczywa na dnie z otworami, przez które oczyszczone spływają do kanału. Biologiczne oczyszczanie ścieków stosuje się w każdej nowoczesnej firmie oraz w wielu innych zakładach przemysłu chemicznego. Omówione powyżej metody oczyszczania są ogólnie biorąc typowy z całego przemysłu i to nie tylko chemicznego. Do technologii danej dobiera się zawsze i stosuje najwłaściwszą metodę oczyszczania ścieków L projektuje się oczyszczalnie, w których ścieki są oczyszczane kolejno ma mechaniczną, chemiczną i biologiczną.

Comments are closed.