You are here: Home > Technika i technologia > Przepływy – rodzaje

Przepływy – rodzaje

Przepływ poprzeczny osiągany Jest przez zastosowanie przegród prostopadłych do pęku rur z otworem do przepuszczenia płynu na drugą stronę przegrody. Tarcze przegradzające mogą być koncentryczne składając się na przemian z pierścieni (z otworem pośrodku) i tarcz (z otworem pierścieniowym na obwodzie) albo mogą być segmentowe w postaci tarcz rozciągających się na całym przekroju (z małym luzem względem płaszcza lub do niego przyspawanych) z prostym wycięciem o strzałce b na Jednym końcu.

Wycięcia te (zwane też oknami) umieszczone są na przemian po jednej i po przeciwległej stronie walczaka. Najbardziej rozpowszechnione są przegrody segmentowe i nimi zajmiemy się bardziej szczegółowo – metodę obliczania przegród koncentrycznych można znaleźć w książce T.Hobiera. W obszarze wycięcia przepływ płynu Jest w znacznym stopniu równoległy do rurek – poza tyra w całym wymienniku Jest on poprzeczny. Ponadto istniejące ze względu na luzy montażowe szczeliny w przegrodach: wokół rurek oraz między przegrodą a płaszczem powodują, że obraz przepływu w przestrzeni międzyrurowej takiego wymiennika staje się bardzo złożony i obliczeniowe traktowanie tego przepływu przy pomocy podanych wzorów dla prostego pęku rur nie Jest bezpośrednio możliwe. Dodatkowo komplikuje zagadnienie fakt, że pęk rur nie Jest „prostokątny, a ograniczony Jest kołowym przekrojem płaszcza – powoduje to, że prędkość przepływu w kolejnych szeregach rur nie Jest taka sama – oraz że ze względów konstrukcyjnych między pękiem rur a tą kołową ścianką ograniczającą płaszcza pozostawia się sporą często przestrzeń swobodnego przepływu – płyn który tamtędy przepływa nie kontaktuje się z rurkami i Jest dla przejmowania ciepła stracony.

Comments are closed.