You are here: Home > Technika i technologia > Rozpylacze wirowe

Rozpylacze wirowe

Rozpylacze wirowe – podobnie jak rozpylacze promieniowe – wykorzystują do rozpylania energię ciśnienia cieczy, przy czym rgia ta zostaje zużyta na wytworzenie wiru wewnątrz rozpylacza. Stąd po-dzi nazwa tych rozpylaczy. Rozpylacze wirowe zapewniają dobre rozpylenie y umiarkowanych, a nawet małych spadkach ciśnień Ap. Rozpylacze wirowe charakteryzują się na ogół dużymi kątami rozpylenia, najczęściej ę = 80° 90°. «niemowy rozkład q = f(r) tych rozpylaczy – jak wynika z krzywej 2 na 22.10 – jest jednak bardzo nierównomierny. Rozpylacze wirowe mają zastosowanie niemal wszędzie, wobec czego najczęściej stosowanym typem rozpylacza. W inżynierii środowiska używa tych rozpylaczy głównie w komorach klimatyzacyjnych. Istnieje kilka rodzajów rozpylaczy wirowych, których celem jest zapewnienie dużych zmian imienia objętości V lub masy m przy zachowaniu dobrej jakości rozpylenia. Uzupełniając informacje na temat koagulacji zawarte, należy dodać, że koagulacja polega na tworzeniu się kłaczków ze znajdującej się w wodzie zawiesiny koloidalnej i z dodawanych do wody odczynników chemicznych (elektrolitów), zwanych koagulantami. Wskutek aglomeracji powstają duże kłaczki, które łatwo opadają i przechodzą w osad.

Koagulantami są podlegające hydrolizie sole, głównie żelaza i glinu; najczęściej stosuje się siarczan glinowy A12(S04)3 18 H20. Woda 1 jest doprowadzona równomiernie od dołu do strefy zawieszonego osadu 2. Cząstki osadu poruszają się chaotycznie, przy czym warstwa osadu jako całość pozostaje w równowadze. Objętość warstwy wzrasta wskutek osadzania się zawiesiny zawartej w wodzie, wobec czego nadmiar osadu jest odprowadzany w sposób okresowy lub stały do zagęszczacza 3, skąd odpływa przewodem spustowym 6 na zewnątrz. Woda oczyszczona płynie natomiast do góry przez strefę 4 do koryta przelewowego 5, a stąd do kanału odpływowego.

Comments are closed.