http://modna-pani.com.pl/2023/03/23/jak-sie-robi-krochmal/

You are here: Home > Technika i technologia > Segregacja płynu

Segregacja płynu

Rozkład czasu przebywania płynu w zbiorniku dostarcza w większości przypadków wystarczających informacji do obliczenia i zaprojektowania wymienników masy i reaktorów. W przypadku płynów bardzo lepkich konieczna jest znajomość jeszcze jednej wielkości charakteryzującej stan płynu – stopnia segregacji płynu. Ze względu na to, że w inżynierii środowiska występują najczęściej płyny o właściwościach fizykochemicznych zbliżonych do wody i powietrza, zagadnienie stopnia segregacji płynu zostanie jedynie tu wspomniane. Aby wyjaśnić pojęcie segregacji płynu, należy rozważyć dwa zbiorniki o jednakowej objętości, do których wprowadza się składniki A(x) i B(o) z jednakowymi strumieniami objętości płynu. Składniki reagują ze sobą. Niech operacja mieszania będzie na tyle intensywna, że pobrane próbki z różnych punktów jednego oraz drugiego reaktora mieć będą jednakowe stężenia. Jeśli jednak na te próbki spojrzy się z punktu widzenia poszczególnych cząsteczek, to w przypadku pierwszym są one dobrze wymieszane w skali mikro, natomiast w drugim przypadku cząsteczki poszczególnych składników tworzą osobne elementy. Występuje segregacja obu składników.

Jest oczywistym, że reakcje będą zachodziły w obu reaktorach z różnymi szybkościami. A zatem, mimo jednakowych czasów przebywania płynów w obu zbiornikach zostaną osiągnięte inne stopnie przereagowania. Za stan ten odpowiada inny stan segregacji płynu. Uogólniając opisany przykład, można stwierdzić, że jeżeli za procesy mieszania odpowiadają cząsteczki, to płyn ten nazywamy mikropłynem, a sam proces mieszania – mikromieszaniem. Jeśli proces mieszania zachodzi między cząstkami płynu, to taki płyn nazywamy makropłynem, a proces mieszania –

Comments are closed.