You are here: Home > Technika i technologia > Właściwości amino

Właściwości amino

Aminoplasty są tworzywami termoutwardzalnymi. W porównaniu z poznaną już grupą tworzyw — fenoplastami — mają one szereg poważnych zalet. Podstawowa ich zaleta to zdolność łatwego barwienia, pozwalająca otrzymywać tworzywa o różnych barwach. Równie cenna jest możliwość wytwarzania tworzyw aminoplastowych w rozmaitych postaciach. Odporność na działanie wody oraz właściwości mechaniczne i elektro-izolacyjne tworzyw mocznikowych (i innych aminoplastów) są niewiele gorsze niż podobne właściwości fenoplastów.Review Android Smartphone

Dzięki temu aminoplasty mają bardzo liczne i różnorodne zastosowanie Spotyka się aminoplasty w formie tłoczywa do wyrobu przedmiotów użytkowych lub też tworzyw stosowanych jako: kleje, składniki lakierów, materiał; izolacyjne, spoiwa do mas formierskich itp. Surowce wyjściowe do produkcji aminoplastów (aldehyd mrówkowy i mocznik) są produkowane masowo, a więc są tanie. Również melaminę produkuje sic ostatnio z mocznika. Odgrywa on zatem podstawową rolę także i w produkcji aminoplastów melaminowych, które mają lepsze właściwości od mocznikowych Obecnie jeszcze produkcja tych ostatnich jest większa od produkcji aminoplastów otrzymywanych z melaminy, jednak należy się spodziewać ciągłego wzrost. produkcji melaminy z mocznika i zmiany sytuacji na korzyść produkcji żywi: melaminowych.

Comments are closed.