https://blogkobiety.pl/kim-jest-anita-mazur/

You are here: Home > Technika i technologia > Zanieczyszczenia

Zanieczyszczenia

29Uzyskanie całkowicie czystego metalu jest praktycznie niemożliwe. Oczyszczenie metalu od różnego rodzaju domieszek wiąże się zwykle z dużymi technicznymi trudnościami oraz z bardzo wysokimi kosztami. Zanieczyszczenia metalu pochodzą z rud, które są surowcem do jego wytworzenia. Oprócz tego przenikają one do metalu na skutek reakcji z wykładziną pieca, w którym dokonuje się wytopu, w wyniku reakcji z atmosferą pieca czy z żużlem. Zanieczyszczenia mogą przenikać także do strugi ciekłego metalu podczas jego rozlewania czy w wyniku reakcji z formą odlewniczą. W zależności od własności zanieczyszczeń i warunków ich przenikania do metalu część zanieczyszczeń rozpuści się a część pozostanie w postaci mniejszych lub większych wtrąceń. Ogromny wpływ na budowę metali i ich własności wywierają zanieczyszczenia — atomy obce, które znajdują się w sieci krystalicznej podstawowego (macierzystego) metalu. Układ tych atomów może być różny i zależy od własności metalu podstawowego oraz zanieczyszczeń.

W metalach o dużych miejscach pustych między węzłami sieci krystalicznej (na przykład w żelazie, niklu czy kobalcie) rozmieszczają się stosunkowo niewielkie atomy niektórych metaloidów (na przykład węgla, wodoru lub azotu) właśnie w tych miejscach pustych. W rezultacie takiego oddziaływania metalu z domieszkami tworzą się tak zwane roztwory międzywęzłowe.

Comments are closed.