You are here: Home > Technika i technologia > Zasobnik energii

Zasobnik energii

Na podstawie przeprowadzonej analizy rozwiązań nadprzewodnikowych zasobników energii opracowywanych na świecie, modelu numerycznego oraz dotychczasowych prac nad zastosowaniem i eksploatacją urządzeń nadprzewodnikowych zaproponowano projekt elektromagnesu nadprzewodnikowego przeznaczonego dla zasobnika energii z kontaktowym układem chłodzenia. Jako podstawową izolację uzwojeń zastosowano żywicę epoksydowa oraz materiały poliamidowe w postaci folii i taśmy, które wzmacniają konstrukcje uzwojeń oraz pełnią również funkcję izolacji elektrycznej zwojów, cewek i uzwojeń nadprzewodnikowych. Podczas pracy uzwojenia nadprzewodnikowego w warunkach znamionowych (w stanie nadprzewodzącym) nie jest konieczne stosowanie izolacji elektrycznej uzwojeń elektromagnesu SMES-a ponieważ rezystancja uzwojenia nadprzewodnikowego nie przekracza wartości rzędu 1 x 10-6 Q iw praktyce jest zbliżona do zera. Jednakże w czasie występowania stanów nieustalonych tzn.

w trakcie ładowania i rozładowywania uzwojenia elektromagnesu indukuje się napięcie w uzwojeniu i izolacja elektryczna jest niezbędna. Dobra izolacja elektryczna jest także konieczna podczas szybkiego kontrolowanego rozładowania zasobnika energii lub w czasie występowania zjawisk związanych z quenczem uzwojenia w wyniku zmian wartości i rozkładu pola magnetycznego, kiedy indukują się gwałtownie duże wartości napięcia. Do wykonania izolacji elektrycznej wykorzystano izolację w postaci folii kaptonowej HN film – 25 p,m.

Comments are closed.